• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg

HIRDETMÉNY (szociális célú tűzifa támogatás)

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2022. (XI.2.) rendelet
2. §-a alapján a szociális célú tűzifa támogatásban részesíti azon kérelmezőket, akik a rendeletben lévő szabályoknak megfelelnek és a megadott határidőig nyújtották be kérelmüket.

2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult,
a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedülálló esetén 600 %-át nem haladja meg és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik melyről nyilatkozik és
c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.

A pályázati úton nyert szociális célú tűzifa mennyisége korlátozott, ezért ezen rendelet (2) bekezdése alapján:
A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.

3. § Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Kérelem benyújtása 2022. november 07. - 2022. december 06. napjáig lehetséges. Ezt követően kérelmet nem fogadunk be, és további szociális célú tűzifa támogatás nyújtására nincs lehetőség.

Az egy főre jutó jövedelem felső határa: - családok esetében: 142.500 Ft/fő

                                                                     - egyedülálló esetén: 171.000 Ft

A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.

Berzsenyi Dániel Emlékházberzsenyi emlekhaz

További információk...


 

 

Itt élt és alkotott sok éven keresztül a „niklai remete”: Berzsenyi Dániel. A település utcáin sétálva lépten-nyomon találkozhatunk a költő emlékével...


Ha teheti, látogasson el hozzánk! Szeretettel várjuk Somogyország szívében, Berzsenyi falujában: a mézes Niklán.

Közadatkereső