Tájékoztatás engedélykötelezettségről, ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. május 18. napjától hatályba lépett a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet), melynek hatálya bizonyos kivételekkel kierjed a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekre is.

A fenti rendelet egyszerűsíti az engedélyezési eljárásokat, az ellenőrzött bejelentés jogi hátterének megteremtésével.

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg – azaz ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, e-mail útján. A rendelet értelmében az önkormányzat jegyzője köteles egy, a bejelentések fogadására szolgáló e-mail postafiókot működtetni.

A bejelentéseiket az alábbi e-mail címre továbbíthatják:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Ha a jogszabály a kérelem benyújtására kizárólagosan előírja az elektronikus űrlap formátumot, akkor a bejelentésre is ilyen formátumban kerülhet sor.

A benyújtott bejelentésnek tartalmaznia a kell a jogszabály által előírt adatokat, valamint ahhoz csatolni kell a jogszabály által meghatározott mellékleteket. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

Amennyiben a megküldött bejelentés alapján megállapítást nyer, hogy a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak a Hatóság a bejelentéstől számított 8 napon belül – amennyiben szakhatóság bevonása szükséges 12 napon belül - erről értesíti (e-mail útján, szóban) bejelentőt. A tevékenység folytatása az értesítés közlését követően kezdhető meg.

Amennyiben a megküldött bejelentés alapján megállapítást nyer, hogy a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak a Hatóság a bejelentéstől számított 8 napon belül – amennyiben szakhatóság bevonása szükséges 12 napon belül - erről értesíti (e-mail útján, szóban) bejelentőt. A tevékenység folytatása az értesítés közlését követően kezdhető meg.

Engedélyezési eljárás lefolytatására, akkor kerül sor, ha a Hatóság a bejelentéstől számított 8 illetve 12 napon belül tevékenységvégzését megtiltja. A kormányrendelet taxatíve felsorolja azokat az eseteket, amikor a tevékenység végzését meg kell tiltani.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a bejelentésért, a „rendes” eljárásért fizetendő illetékek, valamint a szakhatósági díjak 50%-át kell megfizetni.

A fizetendő illetéket – a bejelentés megküldésével egyidejűleg – az alábbi számlaszámok egyikére átutalással kell teljesíteni:

Mesztegnyő Község Önkormányzat Illeték beszedési elkülönített számlájára

67000090-11014519

Nikla Község Önkormányzat Illetékbeszedési számlájára
66900038-11028770

Tapsony Község Önkormányzat Hatósági eljárás illeték beszedési számla

11743026-15396626-03470000

Gadány Község Önkormányzat Illeték beszedési elkülönített számlájára

67000090-11014801

Kelevíz Község Önkormányzat Illeték beszedési elkülönített számlájára

67000090-11035901

Csömend Község Önkormányzat Illetékbeszedési számlájára

66900038-11028907

Hosszúvíz Község Önkormányzat Illeték beszedési elkülönített számlájára

67000090-11014818


A szakhatósági eljárások illetékét, díját az adott szakhatóság által erre a célra rendszeresített számlaszámra kell megfizetni. A szakhatósági díj megfizetésének igazolására, a bejelentéshez csatolni szükséges a megfizetést igazoló dokumentumot (átutalás megtörténtét igazoló banki kivonat).
Amennyiben a Hatóság végzésével megtiltja a tevékenység végzését, úgy az illeték, és a szolgáltatási díjak fennmaradt 50%-át is meg kell fizetni.

A rendeletben foglaltak alól kivételt képez - így ezen eljárásokra a fenti egyszerűsített eljárás nem vonatkozik - különösen:

  • anyakönyvi engedélyezés,
  • gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, engedélyezések,
  • választási eljárás, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárás,
  • adóeljárás,
  • azok az ügyek, amelyekben a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
  • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek,
  • önkormányzati hatósági ügyek,
  • azok az ügyek, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,
  • földügyi és földforgalmi eljárások,
  • gyámügyi és gyermekvédelmieljárások.

Bővebb tájékoztatás a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-jarvanv-miatt-tovabb-egyszerusiti-a-kormany-a-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest- link alatt olvasható.

Az engedélykötelezettségre és az ellenőrzött bejelentésre vonatkozó további szabályokat a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendeletben olvashatnak. A Kormányrendelet teljes szövege az alábbi linken keresztül elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR

Mesztegnyő, 2020. május 18.

                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző

erfa

mfp logo 195

Közérdekű információk

KÖRZETI ORVOSI RENDELŐ

2017.09.01-től rendel: Dr. Nagy Ferencz
Tel.: 06 20/256-0298
Niklai rendelő telefonszáma: 06 85/951-360

Rendelési idő:

Nikla
Hétfő: 08:00 - 11:00
Kedd: 13:10 - 14:10 (tanácsadás 14:10 - 14:40)
Szerda: 09:40 - 12:10
Csütörtök: 08:00 - 11:00
Péntek: 08:00 - 10:00

Táska
Hétfő: 11:10 - 12:10
Péntek: 10:10 - 11:40

Csömend
Kedd: 11:30 - 12:30 (tanácsadás 12:30 - 13:00)
Szerda: 08:00 - 09:30

Du. 16 óra után Központi Ügyelet, Marcali
Tel.: 06 85/310-515

Használt sütőolaj és zsíradék gyűjtő

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy használt sütőolaj és zsíradék elhelyezésére van lehetőség Nikla Községi Önkormányzat (8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51.) területén elhelyezett gyűjtőbe.

biotrans gyujto

Óvjuk környezetünket,
cselekedjünk tudatosan!

elugy

Berzsenyi Dániel Emlékházberzsenyi emlekhaz

További információk...


 

 

Itt élt és alkotott sok éven keresztül a „niklai remete”: Berzsenyi Dániel. A település utcáin sétálva lépten-nyomon találkozhatunk a költő emlékével...


Ha teheti, látogasson el hozzánk! Szeretettel várjuk Somogyország szívében, Berzsenyi falujában: a mézes Niklán.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd