Nikla Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi maszk használatáról

Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet területi és személyi hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nikla község közigazgatási területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Nikla község közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre.

2. Az egészségügyi maszk használatának szabályai

2. § Aki a lakhelyéül szolgáló ingatlant (lakhely, tartózkodási hely, magánlakás) elhagyja, annak az egészségügyi védőmaszk – ennek hiányában annak funkcióját betöltő egyéb, arcot takaró textil – viselése kötelező.

Ez a rendelet 2020. április 30-án lép hatályba!

                                                               

                            Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                Hajdu Szabina

                                    polgármester sk.                                                            jegyző sk.

Nikla, 2020. április 29.

erfa

mfp logo 195

Közérdekű információk

KÖRZETI ORVOSI RENDELŐ

2017.09.01-től rendel: Dr. Nagy Ferencz
Tel.: 06 20/256-0298
Niklai rendelő telefonszáma: 06 85/951-360

Rendelési idő:

Nikla
hétfő: 08:00 – 10:00 (10:00 – 10:30 iskola egészségügy)
kedd: 15:15 – 17:15
szerda: 09:15 – 11:45
csütörtök: 08:30 – 10:30 (07:30 – 08:30 prevenció; 10:30 – 11:00 tanácsadás)
péntek: 08.30 – 11.00

Táska
Hétfő: 10:45 - 11:15 (11:15 – 12:15 prevenció; 12:15 – 12:45 iskola egészségügy)
Péntek: 11:15 - 11:45 (11:45 – 12:15 tanácsadás)

Csömend
Kedd: 13:30 - 14:30 (12:30 – 13:30 prevenció; 14:30 - 15:00 tanácsadás)
Szerda: 11:15 - 11:45 (11:45 - 12:15 tanácsadás)

Du. 16 óra után Központi Ügyelet, Marcali
Tel.: 06 85/310-515

Használt sütőolaj és zsíradék gyűjtő

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy használt sütőolaj és zsíradék elhelyezésére van lehetőség Nikla Községi Önkormányzat (8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51.) területén elhelyezett gyűjtőbe.

biotrans gyujto

Óvjuk környezetünket,
cselekedjünk tudatosan!

elugy

Berzsenyi Dániel Emlékházberzsenyi emlekhaz

További információk...


 

 

Itt élt és alkotott sok éven keresztül a „niklai remete”: Berzsenyi Dániel. A település utcáin sétálva lépten-nyomon találkozhatunk a költő emlékével...


Ha teheti, látogasson el hozzánk! Szeretettel várjuk Somogyország szívében, Berzsenyi falujában: a mézes Niklán.