Nikla Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi maszk használatáról

Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet területi és személyi hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nikla község közigazgatási területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Nikla község közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre.

2. Az egészségügyi maszk használatának szabályai

2. § Aki a lakhelyéül szolgáló ingatlant (lakhely, tartózkodási hely, magánlakás) elhagyja, annak az egészségügyi védőmaszk – ennek hiányában annak funkcióját betöltő egyéb, arcot takaró textil – viselése kötelező.

Ez a rendelet 2020. április 30-án lép hatályba!

                                                               

                            Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                Hajdu Szabina

                                    polgármester sk.                                                            jegyző sk.

Nikla, 2020. április 29.

Berzsenyi Dániel Emlékházberzsenyi emlekhaz

További információk...


 

 

Itt élt és alkotott sok éven keresztül a „niklai remete”: Berzsenyi Dániel. A település utcáin sétálva lépten-nyomon találkozhatunk a költő emlékével...


Ha teheti, látogasson el hozzánk! Szeretettel várjuk Somogyország szívében, Berzsenyi falujában: a mézes Niklán.

Our website is protected by DMC Firewall!